Lietuvos statistikų sąjunga
 

Valdyba

LIETUVOS STATISTIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2020-2022 m.

Vardas, pavardė

Mokslinis laipsnis

Darbovietė, pareigos

El. paštas

Valdybos pirmininkas:
Martynas Manstavičius


Mokslų daktaras

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos institutas. Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas.

Martynas.Manstavicius@mif.vu.lt

Valdybos pirmininko pavaduotoja:
Jūratė Petrauskienė

Mokslų daktarė

Lietuvos statistikos departamentas,
generalinė direktorė.

Jurate.Petrauskiene@stat.gov.lt

Valdybos atsakingoji sekretorė:
Greta Kudžmė


Lietuvos statistikos departamentas,
Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė.

Greta.Kudzme@stat.gov.lt

Nariai:
Kęstutis Dučinskas

Mokslų daktaras

Klaipėdos universitetas, Informatikos ir statistikos katedra. Profesorius.

k.ducinskas@gmail.com

Audronė Jakaitienė


Mokslų daktarė


Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra. Profesorė.

Matematikos ir informatikos fakultetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Vyriausioji mokslo darbuotoja.

audrone.jakaitiene@mf.vu.lt

Vytautas Janilionis

Mokslų daktaras

Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra. Docentas.

vytautas.janilionis@ktu.lt

Daiva Jurelevičienė 


Lietuvos statistikos departamentas, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja.

daiva.jureleviciene@stat.gov.lt 

Gindra Kasnauskienė

Mokslų daktarė

Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas. Profesorė.

gindrute.kasnauskiene@evaf.vu.lt

Danutė Krapavickaitė

Docentė, mokslų daktarė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra. Profesorė.

danute.krapavickaite@vilniustech.lt

Rūta Levulienė 


Mokslų daktarė

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Statistinės analizės katedra. Docentė.

ruta.levuliene@mif.vu.lt

Jonas Markelevičius

Docentas, mokslų daktaras

Statistikos ekspertas, konsultantas. Iki 2019 -01-01 LSD gen. direktoriaus pirmasis pavaduotojas

Jonas.Markelevi@gmail.com 

Alfredas Račkauskas


Habilituotas mokslų daktaras

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas. Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Alfredas.Rackauskas@mif.vu.lt

Marijus Radavičius

Mokslų daktaras

Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

marijus.radavicius@mif.vu.lt


Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2018-2020 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2016-2018 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2014-2016 m. galite rasti čia.