Lietuvos statistikų sąjunga
 

Valdyba

LIETUVOS STATISTIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2018-2020 m.

Vardas, pavardė

Mokslinis laipsnis

Darbovietė, pareigos

El. paštas

Valdybos pirmininkas:
Martynas Manstavičius


Mokslų daktaras

Vilniaus universitetas,
Matematikos ir informatikos fakultetas,
docentas.

Martynas.Manstavicius@mif.vu.lt

Valdybos pirmininko pavaduotoja:
Jūratė Petrauskienė

Mokslų daktarė

Lietuvos statistikos departamentas,
generalinė direktorė.

Jurate.Petrauskiene@stat.gov.lt

Valdybos atsakingoji sekretorė:
Greta Kudžmė


Lietuvos statistikos departamentas,
Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė.

Greta.Kudzme@stat.gov.lt

Nariai:
Alfredas Račkauskas


Profesorius, habilituotas mokslų daktaras

Vilniaus universitetas,
Ekonometrinės analizės katedros vedėjas.

Alfredas.Rackauskas@mif.vu.lt

Daiva Jurelevičienė 


Lietuvos statistikos departamentas, generalinio direktoriaus pavaduotoja.

daiva.jureleviciene@stat.gov.lt 

Rimantas Juozas Vaicenavičius

Mokslų daktaras

Mykolo Romerio universitetas, docentas.

rvaicenavicius@mruni.eu 

Audronė Jakaitienė


Mokslų daktarė


Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra,
docentė.

audrone.jakaitiene@mf.vu.lt

Vytautas Janilionis

Mokslų daktaras

Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Senato pirmininko pavaduotojas.

vytautas.janilionis@ktu.lt

Kęstutis Dučinskas

Mokslų daktaras

Klaipėdos universitetas, Informatikos ir statistikos katedra, profesorius.

k.ducinskas@gmail.com

Danguolė Palionienė


Lietuvos statistikos departamentas,
duomenų parengimo Kauno skyriaus vedėja.

Danguole.Palioniene@stat.gov.lt


Linas Pauliukėnas


Mokslų daktaras

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
lektorius.

linas.pauliukenas@fc.lsmuni.lt

Arūnas Pocius

Mokslų daktaras

Darbo ir socialinių tyrimų institutas, 
vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Arunas.Pocius@dsti.lt

Marijus Radavičius

Profesorius

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

marijus.radavicius@vgtu.lt


Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2016-2018 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2014-2016 m. galite rasti čia.