Lietuvos statistikų sąjunga
 

Valdyba

LIETUVOS STATISTIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2023-2025 m.

Vardas, pavardė

Mokslinis laipsnis

Darbovietė, pareigos

El. paštas

Valdybos pirmininkas:
Audronė Jakaitienė


Mokslų daktarė

Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra. Profesorė.

Matematikos ir informatikos fakultetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Vyriausioji mokslo darbuotoja.

Audrone.Jakaitiene@mf.vu.lt

Valdybos pirmininko pavaduotoja:
Jūratė Petrauskienė

Mokslų daktarė

Lietuvos statistikos departamentas,
generalinė direktorė.

Jurate.Petrauskiene@stat.gov.lt

Nariai:
Andrius Čiginas

Mokslų daktaras

Lietuvos statistikos departamentas, Duomenų technologijų plėtros grupė. 

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Mokslo darbuotojas.

Andrius.Ciginas@stat.gov.lt


Kęstutis Dučinskas

Mokslų daktaras

Klaipėdos universitetas, Informatikos ir statistikos katedra. Profesorius.

k.ducinskas@gmail.com

Vytautas Janilionis

Mokslų daktaras

Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra. Docentas.

vytautas.janilionis@ktu.lt

Daiva Jurelevičienė 


Lietuvos statistikos departamentas, generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja.

daiva.jureleviciene@stat.gov.lt 

Danutė Krapavickaitė

Docentė, mokslų daktarė

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematinės statistikos katedra. Profesorė.

danute.krapavickaite@gmail.lt

Ričardas Krikštolaitis

Mokslų daktaras

Vytauto Didžiojo universitetas, Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institutas. Profesorius.

ricardas.krikstolaitis@vdu.lt 

Rūta Levulienė 


Mokslų daktarė

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Statistinės analizės katedra. Docentė.

ruta.levuliene@mif.vu.lt

Martynas Manstavičius

Mokslų daktaras

Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Matematikos institutas. Docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas.

Martynas.Manstavicius@mif.vu.lt

Jonas Markelevičius

Docentas, mokslų daktaras

Statistikos ekspertas, konsultantas. Iki 2019 -01-01 LSD gen. direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Jonas.Markelevi@gmail.com 

Renata Paukštaitienė

Mokslų daktarė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra. Docentė.

renata.paukstaitiene@lsmu.lt

Marijus Radavičius

Mokslų daktaras

Vilniaus universitetas, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas. Profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas.

marijus.radavicius@mif.vu.lt


Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2020-2023 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2018-2020 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2016-2018 m. galite rasti čia.

Lietuvos statistikų sąjungos valdybą 2014-2016 m. galite rasti čia.