Lietuvos statistikų sąjunga
 

Istorija

Lietuvos statistikų sąjunga buvo įkurta 1992 m. siekiant sutelkti statistikų pajėgas dalinantis žiniomis, skatinant akademinius statistikos darbus, populiarinant statistiką bei didinant pagarbą statistiko darbui.

Lietuvos statistikų sąjungos įkūrimo idėja pradėta svarstyti 1991 m., kai metų pabaigoje Lietuvoje apsilankė tuometinis Tarptautinio statistikos instituto prezidentas prof. Gunaras Kuldorfas, kuris karštai agitavo už statistikų draugijų steigimą Baltijos šalyse. Šią idėją energingai parėmė tuometiniai Lietuvos statistikos departamento vadovai Vladimiras Trukšinas ir Petras Adlys. Iniciatyviai sąjungos steigimo grupei priklausė akad. V. Statulevičius, prof. St. Martišius, doc. J. Martinavičius, R. Rudzkis, P.Adlys ir kiti.

Lietuvos statistikų sąjungai vadovavo daug žmonių nusipelniusių Lietuvos statistikai. Lietuvos statistikų sąjungos steigiamasis susirinkimas, įvykęs 1992 m. balandžio 24 d., pirmuoju jos pirmininku išrinko prof. Stanislovą Martišių, kuris kūrybingai ir sėkmingai vadovavo sąjungai iki 1999 m.

1999 - 2002 m. sąjungos valdybos pirmininku išrinktas prof. Rimantas Rudzkis.

Nuo 2003 iki 2008 m. sąjungai vadovavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros vedėjas prof. Vygantas Paulauskas, kuris taip pat yra Tarptautinio statistikos instituto narys. 2006 m. įsigaliojo nauji Lietuvos statistikų sąjungos įstatai. 2008 m. pradėjo veikti Lietuvos statistikų sąjungos svetainė.

Nuo 2009 iki 2011 m. sąjungai vadovavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros prof. Gindra Kasnauskienė.

Nuo 2012 iki 2017 m. sąjungai vadovavo dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Lietuvos banko statistikos departamento direktorius, Mykolo Romerio universiteto docentas.

Nuo 2018 m. sąjungai vadovauja dr. Martynas Manstavičius, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas.